Właściciel strony

Publisher, responsible for content

Physiotherm Holding GmbH
Physiothermstr. 1
A-6065 Thaur / Innsbruck
Phone 0043 (0) 5223 54777
Fax 0043 (0) 5223 54777-1022
Email infrarot@physiotherm.com

Vat no: ATU 61295477
Company register no: FN 256819a
Court of jurisdiction: Innsbruck

Concept, Design and Programming
acc cross media GmbH.
Adamgasse 23
A 6020 Innsbruck
Tel.: +43 5 12 52005-0
Fax: +43 5 12 563790
www.digital.acc.cc 
 

Warunki wykorzystywania danych

Ochrona danych

Korzystanie z danych

Używamy danych osobowych w celu zapewnienia klientom ukierunkowanych informacji i produktów. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia, że zwracamy się do Państwa prawidłowo i osobiście. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przetwarzane na komputerze przez Physiotherm GmbH dla celów reklamowych i marketingowych. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych przez telefon, faks i e-mail. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ujawnianie danych

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane lub wprowadzane do obrotu oraz że nie będziemy naruszać Twojej prywatności w jakikolwiek inny sposób. Nie będziemy udostępniać Twoich danych na listy adresowe lub wysyłać reklamy innych firm w naszym imieniu.

Zgoda

Przez podanie swoich danych osobowych, użytkownik udziela nam zgody na przechowywanie i wykorzystywanie tych danych w rozumieniu obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Podane informacje nie są dostępne dla osób trzecich. Wszelkie zastrzeżenia oraz wniosek o usunięcie danych osobowych, mogą być skierowane do nas w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik zwróci się o zaprzestanie wysyłania e-maili na podany przez niego adres, będziemy zobowiązani do dezaktywacji kierowania naszej korespondencji na ten adres.

Ceny

Proszę pamiętać, że ceny w Szwajcarii odbiegają od naszych cen podanych w €. Ponadto, ceny na www.physiotherm.com mogą różnić się od cen obowiązujących w krajach innych niż Austria, ze względu m.in. na dodatkowe koszty transportu i różnice w stawkach podatku VAT.

Zachowanie użytkowników

Każdy serwer www automatycznie rejestruje ilości odwiedzin na stronach internetowych. Informacje te są przechowywane anonimowo. Nie jest możliwe przypisanie wizyt do konkretnego użytkownika i śledzenie Twojego indywidualnego zachowania. Do rejestrowania liczby odwiedzin używamy mechanizmów liczących, które anonimowo przechowują zachowania użytkowników na potrzeby naszych newsletterów. System rejestruje kliknięcia w hiperłącza, ale nie są one wiązane z konkretną osobą. Tworzymy wyłącznie anonimowe informacje profilowe o wykorzystaniu naszej strony internetowej i naszego newslettera oraz używamy ich jedynie dla poprawy i optymalizacji naszego serwisu internetowego. Nie rejestrujemy żadnych indywidualnych zachowań. Podanie danych osobowych nie jest wymagane do przeglądania treści umieszczonych na naszej stronie. Jeżeli w naszym serwisie www masz możliwość podania swoich danych osobistych lub danych firmowych, takich jak e-mail, nazwisko lub adres, wówczas podanie Twoich danych odbywa się w sposób wyraźny na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z oferowanych towarów i usług oraz ich zakup jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione, lub o ile jest to dozwolone przez prawo - bez podawania żadnych danych osobowych lub przez dostarczenie danych anonimowych lub pseudonimu.

Twój adres e-mail będzie używany do dostarczania Ci informacji na temat naszych produktów i usług. Nie przekażemy Twojego adresu osobom trzecim, ani nie będziemy wysyłać reklam innych firm. Informacja o tym, jak zrezygnować z subskrypcji jest dostępna na końcu każdego biuletynu / newslettera. Kliknięcia w hiperłącza w wiadomościach e-mail oraz na naszej stronie internetowej są mierzone anonimowo. Znajomość osobistych profili użytkowników naszego portalu jest więc wykluczona.

Mehr erfahren OK
Cookies helfen uns die Website zunehmend zu verbessern und Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.